Наука

Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри:

До науково-дослідної роботи на кафедрі активно залучаються студенти. Вони мають можливість працювати в лабораторіях кафедри, проводити дослідження за тематикою дипломних проектів, публікувати роботи в наукових збірниках та виступати на конференціях.

 

17 червня 2015 року асистент кафедри Тесля Володимир Олегович захистив дисертацію у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему: “Підвищення безпеки використання автомобілів шляхом удосконалення методів оцінювання динамічних і енергетичних характеристик” за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

7 липня 2015 року доцент кафедри Ляшук Олег Леонтійович захистив дисертацію у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на здобуття вченого ступеня доктор технічних наук на тему: “Науково-прикладні основи створення транспортно-технологічних механізмів неперервної дії сільськогосподарських машин” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

21 жовтня 2015 року асистент кафедри Клендій Володимир Миколайович захистив дисертацію у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему: “Обгрунтування параметрів гнучких гвинтових конвеєрів з шарнірно-секційним робочим органом” за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини.

Сайт у процесі розробки