Головна

Кафедра АВТОМОБІЛІ

Лог каф АМ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

tntu-logo

З 1 березня 2016 року у зв’язку із об’єднанням факультетів, кафедра автомобілів увійшла у склад Факультету інженерії машин, споруд і технологій (ФМТ).

У липні 2014 року наказом ректора була створена кафедра Автомобілів. Яка входила в структуру механіко-технологічного факультету Тернопільського національного технічного університеті імені Івана Пулюя.  Очолював кафедру доктор технічних наук, професор Гевко Богдан Матійович.

З 2015 року завідувачем кафедри було обрано доктор технічних наук, доцента Ляшука Олега Леонтійовича.

Заступник завідуючого кафедрою – асистент Босюк Павло Володимирович.

Навчальний процес кафедри забезпечують 8 науково-педагогічних працівників, з яких 2 доктори технічних наук, професори, 5 кандидатів технічних наук, доцентів і 3 асистентів. Кафедра має сучасні навчальні лабораторії з загальної будови та ремонту автомобілів, технологічного оснащення та обладнання, паливо-мастильних матеріалів.

Науково-педагогічні працівники кафедри:

Штатні:

 • Ляшук Олег Леонтійович, д.т.н., доцент, зав.кафедрою;
 • Гевко Богдан Матвійович, д.т.н., професор;
 • Гевко Ігор Богданович, к.т.н., доцент;
 • Левкович Михайло Геннадійович, , к.т.н., доцент;
 • Пиндус Юрій Іванович, к.т.н., доцент;
 • Тесля Володимир Олегович, к.т.н., ст. викладач;
 • Клендій Володимир Миколайович, к.т.н., асистент.
 • Крук Володимир Васильович, к.т.н., доцент;
 • Босюк Павло Володимирович, асистент;
 • Пиндус Тетяна Борисівна, асистент;
 • Радик Марія Дмитрівна, асистент;
 • Гудь Віктор Зіновійович, к.т.н., доцент.

Сумісники:

 • Калушка Володимир Павлович, к.т.н., доцент;
 • Марціяш Орест Михайлович, к.т.н., доцент;
 • Заверуха Руслан Романович, асистент

Напрями підготовки та спеціальність:

 • 6.070106 «Автомобільний транспорт».
 • 8.07010601 «Автомобілі і автомобільне господарство»
 • 274 «Автомобільний транспорт».

Наші партнери:

Результат пошуку зображень за запитом "мурашина логістика"

Рік створення: 2014.
Адреса: м.Тернопіль, вул. Текстильна, 28, корпус № 9, к.201 А
Телефон внутрішній: 4051 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер)
E-mail: kaf_am@tu.edu.te.uakaf_am@ukr.net
Веб сторінка кафедри: am.tntu.edu.ua
Статус кафедри: випускова (загально-інженерна).

Google Академія: scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jkZ1POQAAAAJ

© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Кафедра Автомобілів, Тесля В.О.

Сайт у процесі розробки