Запрошуємо на навчання

 

Лог каф АМ

Запрошує на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

Бакалавр та магістр за спеціальністю – 274 «Автомобільний транспорт»

 

Сферою професійної діяльності фахівців з автомобільного транспорту є організація та управління транспортними процесами, процесами технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, обслуговування клієнтів на автосервісних підприємствах з наданням широкого кола послуг.

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:

  • організація навчального процесу в повній відповідності з державними стандартами;
  • висококваліфікований науково-педагогічний персонал. Навчальний процес забезпечують 2 доктора технічних наук, професори, 9 кандидатів технічних наук, доцентів. Кафедра має сучасні навчальні лабораторії з технології машинобудування, загальної будови автомобілів, правил дорожнього руху, комп’ютерний клас;
  • прикладна підготовка, проходження практики на провідних вітчизняних підприємствах та за кордоном;
  • можливість займатися науковою роботою;
  • можливість паралельно навчатись на іншій спеціальності та продовжити навчання у провідних вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладах, аспірантурі та докторантурі;
  • можливість працевлаштування в багатьох галузях народного господарства.

 

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

 Бакалавр, магістр за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» підготовлений для управління транспортним процесом, процесами технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, бакалавр обґрунтовує і приймає рішення у типових ситуаціях, використовуючи для цього сучасні інформаційні технології, досягнення науки у транспортній галузі та методи і форми управлінської діяльності; веде постійний пошук нових можливостей, залучає і використовує для рішення поставлених задач ресурси з самих різних джерел, домагаючись підвищення ефективності організації та управління транспортними процесами, процесами технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Фахівець з автомобільного транспорту – це самостійна професія з власним професійно-специфічним інструментарієм та навичками.

Первинні посади випускників: технік-конструктор, механік виробництва, механік автомобільної колони, механік з ремонту транспорту, механік з кранового господарства диспетчер автомобільного транспорту, диспетчер з міжнародних перевезень, інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, інженер з безпеки руху.

ЯКІСТЬ   ПІДГОТОВКИ   ФАХІВЦІВ   ГАРАНТУЄМО!

Сайт у процесі розробки