Міжнародна співпраця

Участь у міжнародних проектах

Також нещодавно партнером нашої кафедри стала фірма, яка займається організацією, розрахунком “Мурашина логістика”

Також кафедрою ведеться робота з розширенням баз практик за кордоном, а саме Meprozet (Польща), та  Emat (Польща).

Балтійська університетська програма (BUP)

Викладачі кафедри співпрацюють з Балтійською університетською програмою (BUP) – це мережа з 225 університетів та інших інститутів в галузі вищої освіти, розташованих в регіоні Балтійського моря. BUP створює та координує курси для бакалаврів і магістрів інститутів-членів і спонсорує спільні проекти, орієнтовані на стабільний розвиток в регіоні. Програма заснована в 1991 році. Робота мережі координується Секретаріатом BUP, що працює в Центрі сталого розвитку Університету Упсала (Швеція). Основними напрямками програми є питання сталого розвитку, охорони довкілля та демократії в регіоні Балтійського моря. Мета – підтримка ключової ролі, яку університети відіграють в демократичному, мирне та сталий розвиток. Це досягається шляхом розробки університетських курсів, а також участі в реалізації проектів співробітництва з органами влади, муніципалітетами та ін. Університети-учасники (центри) представляють країни, які знаходяться в басейні Балтійського моря або за його межами, у тому числі Україна, Білорусь, Німеччина, Кіпр, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Росія, Словаччина, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Естонія.

Співпраця з Лодзінською політехнікою

У листопаді 2014 року в Лодзінській політехніці відбулося укладання угоди з ТНТУ ім. Івана Пулюя про співпрацю. Політехніка Лодзі – один із провідних вищих навчальних закладів Польщі. Сьогодні в університеті діють 9 факультетів, понад 20 тисяч студентів опановують 120 різноманітних спеціальностей. Університет активно співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами Євросоюзу. Документ передбачає щорічний обмін студентами, читання спецкурсів викладачами обох університетів, стажування аспірантів і докторантів, проведення спільних наукових конференцій та симпозіумів, підготовку спільних проектів для фінансування через національні і міжнародні фонди тощо.

Співпраця з Люблінською Політехнікою

У вересні 2013 року делегація викладачів ТНТУ перебувала з офіційним візитом у Люблінській політехніці (Польща). Метою візиту було ознайомлення із польським вузом, з програмою подвійних дипломів для магістрів нашого університету, узгодження програм подвійних дипломів та студентської мобільності в рамках Болонської системи навчання. В рамках даного візиту, ректорами ТНТУ та Люблінської політехніки підписано угоду про співробітництво щодо реалізації програм академічної мобільності, додаткову угоду про визнання еквівалентними освітніх документів, а також узгоджено графіки навчального процесу. Спільна підготовча робота обох університетів, завершилася створенням пакету базових документів щодо започаткування магістерських програм подвійних дипломів. Це дозволить студентам-магістрам нашого університету зі спеціальності “Машини сільськогосподарського виробництва” паралельно навчатися у Люблінській Політехніці за спорідненою спеціальністю і по закінченню отримати два дипломи – ТНТУ і диплом Люблінської Політехніки. Слід зазначити, що Люблінська Політехніка тільки упродовж останніх років отримала грант від Європейського союзу за програмою структурної модернізації економіки на будівництво і оснащення сучасним дослідницьким обладнанням навчально-лабораторного корпусу в сумі приблизно 30 млн. євро.  Тому подальша співпраця з цим ВНЗ відкриває нові можливості і перспективи перед студентами та науковцями Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Співпраця з Опольською політехнікою

У червні 2014 року офіційна делегація ТНТУ з робочим візитом відвідала Опольську Політехніку в м. Ополє, Польща. Під час візиту було започатковано спільну програму академічної мобільності та обміну студентами. В липні 2014 року група студентів, що перебувала на виробничій практиці у компанії “Устронянка”, відвідала Опольську Політехніку в м. Ополє, Польща. Візит тернопільських студентів-політехніків до колег з Ополє відбувся на запрошення Опольської Політехніки. За сприяння департаменту міжнародного співробітництва польського вишу студенти познайомились з роботою лабораторій факультету машинобудування, інженерно-будівельного факультету та факультету фізичної культури.

Співпраця з Університетом прикладних наук Шмалькальдена

29 жовтня 2013 року делегація Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя відвідала Університет прикладних наук Шмалькальдена та підписала угоду про співпрацю. Відповідно до угоди українські та німецькі студенти, які навчаються за напрямом “Комп’ютерні науки”, матимуть змогу отримати дипломи обох університетів, а також пройти безкоштовні мовні курси. В плані розвитку співпраці заплановано розширити перелік напрямів за якими студенти зможуть отримати можливість навчатись за програмою двох дипломів. Наразі на етапі завершення програма по напряму машинобудування.

Сайт у процесі розробки