Гевко Богдан Матвійович

Гевко_БМ 1

Доктор технічних наук, професор

Заслужений винахідник України

Біографія

Науковий лідер і керівник наукової школи «Розробка технологічних методів покращення параметрів машинних комплексів на основі застосування гвинтових механізмів» народився 24 січня 1940 р. в селі Нижчі Луб’янки Збаразького р-ну Тернопільської обл. В 1957 р. з відзнакою закінчив Збаразьку середню школу №2. У 1957–1962 рр. навчався на механічному факультеті Львівського сільськогосподарського інституту (тепер Львівський аграрний університет) за фахом «інженер-механік».

По закінченню університету працював на посадах інженера-технолога, старшого інженера інструментального цеху.

З 10.02.1971 р. – асистент кафедри технології машинобудування Тернопільського філіалу ЛПІ.

З 1969 до 1971 рр. навчався в аспірантурі Української сільськогосподарської академії в м. Києві.

1.02.1971 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка і дослідження дозаторів сипких матеріалів». Керівник роботи – акад. Василенко П.М. З 1974 р. – доцент кафедри технології машинобудування. У 1987 р. в Ростовському інституті сільськогосподарського машинобудування захистив докторську дисертацію на тему: «Науково-прикладні основи проектування гвинтових транспортних механізмів машин». З 1988р. – професор кафедри технології машинобудування. З 1974-го – завідувач кафедри технології машинобудування. З 1991 р. – проректор з науково-дослідної роботи. У 1990-му присвоєно звання «Заслужений винахідник України», у 1992 р. – академік інженерної академії України. У 1991 р. за участю Гевка Б.М. та Рибака Т.І. було відкрито кандидатську раду зі спеціальності 05.05.11 «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва», де головою спеціалізованої ради був Гевко Б.М. У 2002 р. був головою спеціалізованої ради К 58.052.03 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.02.08 «Технологія машинобудування», 05.03.01 «Процеси мехобробки, верстати та інструменти», 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини», які функціонують при Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя.

Наукова школа Гевка Б.М заснована у 1987 році. Основні напрямки її діяльності: розроблення конструкцій гвинтових транспортно-технологічних систем машин; розроблення технології виготовлення робочих органів транспортно-технологічних систем машин;  оптимізація параметрів гвинтових жорстких і гнучких конвеєрів; обгрунтування параметрів різнопрофільних гвинтових  робочих органів спеціального призначення і технологій їх виготовлення;  створення трубчастих тягових конвеєрів для транспортування сипких матеріалів; синтез конструкцій технологічного оснащення для механічної обробки внутрішніх поверхонь корпусних деталей; створенням стендового обладнання для дослідження гвинтових робочих органів машин та обладнання.

Наукові праці

Наукові праці які розміщені на ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя

Перелік наукових праць на Google Академія

Сайт у процесі розробки