Пиндус Юрій Іванович

Пиндус

Кандидат технічних наук, доцент

Біографія

Народився 14 серпня 1973 року у м. Тернополі.

1992 рік – закінчив Тернопільський технікум радіоелектронного приладобудування за спеціальністю „радіоапаратобудування”.

1998 рік – закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, отримав диплом магістра за спеціальністю „приладобудування”.

2002 рік – закінчив аспірантуру при кафедрі матеріалознавства Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

2002 рік – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, на тему „Прогнозування швидкості росту втомних тріщин після одноразових перевантажень у алюмінієвих сплавах”.

2007 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв.

2010 рік – обраний на посаду декана Механіко-технологічного факультету (МТФ).

Педагогічна діяльність

веде навчальні курси:

Науково-дослідна робота

Науковий напрямок – “Дослідження впливу перевантажень розтягом, стиском та взаємовплив перевантажень розтягом-стиском на ріст втомної тріщини”.

2008р. Затверджена тема докторської дисертації “Втомна довговічність тримких конструкційних елементів з дефектами за експлуатаційного навантаження”.

Наукові інтереси

  • механіка руйнування матеріалів;
  • вплив перевантажень розтягом, стиском та взаємовплив перевантажень розтягом-стиском на ріст втомної тріщини;
  • моделювання напружено-деформівного стану у вістрі тріщини методом скінченних елементів;
  • прогнозування росту втомних тріщин у тримких конструкціях за випадкового знакозмінного (експлуатаційного) навантаження.

Наукові праці

Автор 112 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові праці які розміщені на ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя

Перелік наукових праць на Google Академія

Сайт у процесі розробки