Випускники кафедри

Випускники кафедри є широкими спеціалістами у своїй галузі. Завершивши навчання починають свою трудові діяльність на різних підприємствах міста, області, України та Європи.

Випускники кафедри які зараз працюють після завершення навчання у таких напрямах:

Береженко Євген Богданович,  випускник 2016 року, який здобув освітній рівень “магістр”. На даний час продовжив свою наукову діяльність у аспірантурі Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя на кафедрі Технічної механіки та сільськогосподарських машин за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування.

Сайт у процесі розробки