Історія кафедри

У липні 2014 року після реорганізації кафедри “Технології машинобудування та автомобілів” утворилася кафедра “Автомобілів”  .

Кафедра “Автомобілів” є складовою кафедрою Механіко-технологічного факультету Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Завідувачем кафедри  – є заслужений винахідник України, д.т.н., проф. Гевко Богдан Матвійович

Заступник завідуючого кафедрою – д.т.н., доц. Ляшук О.Л.

Літом 2015 року працівники кафедри захищали дисертаційні робіти, а саме:

17 червня захист Теслі Володимира Олеговича у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на здобуття вченого ступені кандидата технічних наук.

7 липня захист Ляшука Олега Леонтійовича  Тернопільському національному технічному університеті на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук.

У вересні 2015 року на посаду завідувача кафедри автомобілів було обрано Ляшука Олега Леонтійовича.

 

Сайт у процесі розробки