Курсове та дипломне проектування

 

Мета і задачі дипломного проектування

Дипломне проектування є завершальним етапом навчання студентів у вузі й має на своїй меті систематизацію, закріплення та розширення теоретичних знань за фахом, оволодіння студентом навиками самостійного вирішення конкретних наукових, технічних, технологічних і організаційно-економічних задач.

Дипломний проект і дипломна робота є самостійним творчим комплексним науково-практичним дослідженням з актуальної теми.

Примірний перелік тем дипломних проектів (робіт)

 1. Організація і технологія ремонту машино-тракторного парку в конкретному підприємстві.
 2. Вдосконалення технології ремонту машинно-тракторного парку на підприємстві.
 3. Розробка ресурсозберігаючої системи ремонту техніки в умовах підприємства.
 4. Розробка заходів щодо забезпечення оптимальних триботехнічних характеристик відремонтованих двигунів.
 5. Технологія відновлення деталі (колінчастого валу, блоку циліндрів двигуна, розподільного валу і ін.) на підприємстві.
 6. Технологія ремонту автомобільних двигунів (дизелів) на ремонтному підприємстві з розробкою ділянки по їх прискореній обкатці.
 7. Технологічний процес антикорозійного захисту автомобілів.
 8. Розробка ділянки діагностики, технічного обслуговування і ремонту автоматичних коробок передач легкових автомобілів.
 9. Реконструкція ремонтної майстерні підприємства.
 10. Вдосконалення організації і технології ремонту автомобілів, агрегатів) на підприємстві.
 11. Проект нової (або реконструкції існуючої) станції технічного обслуговування і ремонту автомобілів підприємства.
 12. Організація і технологія відновлення деталей на підприємстві.
 13. Організація і технологія відновлення деталей залізненням (наплавленням, полімерними матеріалами і т.п.) на підприємстві.
 14. Розробка заходів щодо підвищення безвідмовності і довговічності відремонтованих двигунів ремонтному заводі.
 15. Розробка заходів щодо економії матеріальних сировинних і енергетичних ресурсів на ремонтному заводі (спецмайстернею).
 16. Метрологічне забезпечення ремонту двигунів на підприємстві.
 17. Проект випробувальної ділянки з розробкою технологічного процесу обкатки; випробування і контрольного огляду двигуна.
 18. Дослідницька тема, пов’язана з науково-дослідною роботою кафедри.

Структура пояснювальної записки

ПЗ повинна розкривати творчий задум проекту; містити необхідні відомості для обґрунтовування проекту; мета і задачі проектування; описи ухвалених технологічних і конструкторських рішень і заходів, методів досліджень, проведених експериментів; відповідні розрахунки, аналіз результатів, техніко-економічну оцінку порівнюваних варіантів; висновки; необхідні ілюстрації (графіки, ескізи, діаграми, схеми, фотографії) і таблиці.

Розрахунково-пояснювальна записка включає:

 • − титульний лист;
 • − завдання на проектування;
 • − реферат;
 • − зміст;
 • − вступ;
 • − основна частина;
 • −- висновки;
 • − список літератури (перелік посилань);
 • − додатки.

Сайт у процесі розробки