Навчально-методична література кафедри

  • Нормоконтроль в дипломному та курсовому проектуванні. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та дистанційної освіти / В.В. Васильків, Д.Л. Радик, М.Д. Радик. – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. – 25 с
  • Методичний посібник з індивідуальними завданнями на тему «Відновлення деталей машин методом ремонтних розмірів» з дисципліни «Технологія ремонту та відновлення деталей машин» / А.Є. Дячун, Д.Л. Радик, В.В. Васильків, М.Д. Радик. – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 68 с.
  • Методичні вказівки до практичних та самостійних занять на тему: «Розрахунок точності пристосувань» з дисципліни «Технологічна оснастка» / М.Г. Дичковський, М.Д. Радик. – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 28 с.
  • Методичні вказівки до практичних та самостійних занять на тему: «Розроблення та реалізація схем базування деталей при конструюванні пристосувань» з дисципліни «Технологічна оснастка» / М.Г. Дичковський, М.Д. Радик. – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 56 с.

Сайт у процесі розробки