Головні наукові публікації

ГЕВКО Богдан Матвійович

 1. Технология изготовления спиралей шнеков. – Львів: Вища школа, 1986;
 2. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин (співавтор Рогатинський Р.М.). – Львів: Вища школа, 1989;
 3. Механізми з гвинтовими пристроями (співавтори Данильченко М.Г., Рогатинський Р.М., Пилипець М.І., Матвійчук A.B.). – Львів: Вища школа, 1993;
 4. Технологічна оснастка. Контрольні пристрої: підручник (співавтори Дячковський М.І., Матвійчук А.В.). – К.: Кондор, 2009;
 5. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки (співавтори Ткаченко І.Г., Синій C.B., Булгаков В.М., Рогатинський P.M., Павелчак О.В.). – Луцьк: ЛДТУ, 1999, та інші.

основні публікації статті

 1. Моделювання коливань механічної системи підвіски сошника: теоретичний аналіз
 2. Визначення параметрів піднімально-транспортної лебідок з використанням фрикційної запобіжної муфти
 3. Исследование динамики устройства для нарезания резьбы
 4. Конструкторсько-технологічне забезпечення якості осьових підшипників тертя опор тришарошкових бурових доліт
 5. Обґрунтування параметрів пристроїв для нарізання різі мітчиками в гайках і деталях машин
 6. Оптимізація технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей
 7. Дослідження пар контакту гальмівних елементів муфти двохсторонньої дії

ЛЯШУК Олег Леонтійович

 1. Комплексний підхід до вирішення проблем ресурсозбереження виробничих підприємств, сфери послуг та транспорту ЮЯ Вовк, ОЛ Ляшук, ІП Вовк, YY Vovk, OL Lyashuk… – 2017
 2. NFLUENCE OF ORGANIC OPERATION ENVIRONMENT ON CORROSION PROPERTIES OF METAL STRUCTURE MATERIALS OF VEHICLES. PV Popovych, OL Lyashuk, OS Shevchuk, OP Tson… – INMATEH-Agricultural Engineering, 2017
 3. Оцінка впливу геометрії проточної частини розпилювачів дизельної форсунки на формування струменів палива та параметрів потоку / ЄБ Береженко, ОЛ Ляшук,
 4. Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій “ Сторінки 116-117
 5. Стенд для дослідження рульових та гальмівних параметрів легкових автомобілів ІВ Колеснік, МВ Ганиш, ОЛ Ляшук, IV Kolesnik… – … науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
 6. Longitudinal-angular oscillation of wheeled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system ОЛ Ляшук, ВМ Клендій, ТБ Пиндус, МБ Сокіл… – Вісник Тернопільського національного технічного …, 2016
 7. Дослідження поздовжньо-кутових коливань колісних транспортних засобів ОЛ Ляшук, МБ Сокіл, ОП Марунич, M Sokil – Матеріали ⅩⅨ наукової конференції …, 2016
 8. Study on Nonlinear Model of Dynamics of a System ‘Extruder Elastic Auger Working Body’ O Lyashuk, M Sokil, V Klendiy, O Skyba, V Dmytrenko – Acta Technologica Agriculturae, 2016
 9. АЛГОРИТМ ОЦІНКИ БАЗОВИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОЛІСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПВ Попович, ОС Шевчук, ОЛ Ляшук, АЙ Матвіїшин – 2017
 10. Дослідженням коливань колісних транспортних засобів з силовою характеристикою системи підресорювання ВВ Палчинський, МБ Сокіл, ОЛ Ляшук… – … науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
 11. Підвищення експлуатаційних характеристик автомобіля з удосконаленням стенда для охолодження двигуна ОЛ Ляшук, ІЛ Колеснік – Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції …, 2015

 

ПИНДУС Юрій Іванович

 1. Yasniy P. Prediction of Fatigue Crack Growth Rate after Single Overload at Different Stress Ratios / P. Yasniy, Yu. Pyndus // Proceedings of the 14th Bienniel Conference on fracture. – Cracow, 2002. – ECF14. – Vol. 3. – P. 609 – 616.
 2. Yasniy. Assessment of lifetime of railway axle / O. Yasniy, Y. Lapusta, Y. Pyndus, A.Sorochak, V. Yasniy // International Journal of Fatigue. – Vol. 50: Recent Progress in the Understanding of Fatigue Crack Propagation. – 2013. – P. 40 – 46.
 3. V. Yasnii. Scientific and technical section FEM prediction of the influence of warm prestressing on fracture toughness of heat-resistant steel / P.V. Yasnii, Yu.I. Pyndus, V.B. Glad’o, I.B. Okipnyi, I.V. Shul’gan // Strength of Materials March 2011, Volume 43, Issue 2. – Р. 113 – 121.
 4. Yasniy O. In-service damage of railway steel axles / O. Yasniy, T. Vuherer, Y. Pyndus, A. Sorochak, I. Samardžić // Technical Gazette. – 2011. – 18, № 1. – P. 87 – 90
 5. Yasniy Oleh. Probabilistic Modelling of Fatigue Crack Growth in Railway Axle / Oleh Yasniy, Yuri Pyndus, Andrij Sorochak, Volodymyr Yasniy // 18th European Conference on Fracture “ECF 18” “Fracture of Materials and Structures from Macro to Macro Scale”. – August 30- September 03, Dresden, Germany. – P. 263 – 265.
 6. Yasnii P.V. Assessment of Brittle Strength of Nuclear Reactor Pressure Vessel Steel Upon Warm Prestressing / P.V. Yasnii, I.B. Okipnyi and Yu. I. Pyndus // Strength of Materials, 2010, Vol. 42, No. 1. – P. 32 –
 7. V. Yasnii. Computer modeling of the jump-like deformation of AMg6 alloy / P.V. Yasnii, Yu. I. Pyndus, V.B. Hlad’o and I.V. Shul’han // Materials Science. – Volume 44, Number 1, 2008. – P. 43 – 48.
 8. YasniiV. Effect of Single Overloading on the Propagation of Fatigue Cracks in D16T Alloy / P.V. Yasnii, Yu. I. Pyndus // Materials Science. – Vol. 38, No 2, 2002. – P. 225 – 229.
 9. Yasniy. Lifetime estimation of superheater header / Yasniy O., Pyndus Yu., Brevus V., Iasniia V., Lapusta Y. // Procedia Structural Integrity. – 2016. – p. 840–846.
 10. Pyndus, Y., Yasniy, O., Fostyk, V. et al. Assessment of Minimal Fatigue Crack Growth Rate After a Single Overload in D16chT Alloy Iran J Sci Technol Trans Mech Eng (2017), pp 1–6, https://doi.org/10.1007/s40997-017-0101-5
 11. O. Yasniy, Yu. Pyndus, V. Iasnii, Y. Lapusta , Residual lifetime assessment of thermal power plant superheater header, Engineering Failure Analysis (2016), pp 1–18, doi: 10.1016/j.engfailanal.2017.07.028

ГУДЬ Віктор Зіновійович

 1. Експериментальне обладнання для дослідження приводів гвинтових конфеєрів.
 2. Експериментальна установка для дослідження приводів гвинтових конфеєрів.
 3. Пристрій для нарізання різі у витих заготовках.
 4. Конструкції механізмів захисту гнучких гвинтових конвеєрів
 5. Синтез телескопічних гвинтових конвеєрів.
 6. Investigation of the stability of the tonsorial vibrations of a screw conveyer under the influence of pulse forces.
 7. Багатоваріантна класифікація дискових копачів коренезбиральних машин з генеруванням удосконаленого викопуючого пристрою.

 

БОСЮК Павло Володимирович

 

 

ГЕВКО Ігор Богданович

 1. Гевко І. Б. Дослідження параметрів системи охолодження двигунів внутрішнього згорання / Гевко І. Б., Марціяш О.М, Кучвара І., Куц В./ ЗБ. Наук. Статей «Вісник» – Том 16 № 4, Тернопіль: ТНТУ, 2011 – 77-83 с.
 2. В. Крук, Дослідження технологічного процесу завальцювання кульок у направляючих транспортних механізмах /А. Дячун, І. Гевко, А. Гупка, В. Клендій, І. Кучвара// Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – Т. 16, № 4 – С. 101–106.
 3. Пристрій для вирізування бокових отворів в циліндричних деталях СГ Білик, ІБ Гевко, ВІ Диня, МГ Левкович, SH Bilyk… – 2014
 4. Стенд для дослідження процесу роботи шліцьових з’єднань ПВ Босюк, СГ Білик, ІБ Гевко, ВІ Диня, ІМ Кучвара… – 2014
 5. Синтез розточних головок для формоутворення канавок в корпусних деталях машин ІБ Гевко, ПВ Босюк, ПВ Казмірчук, ТД Навроцька – Вісник Харківського національного технічного університету сільского господарства імені Петра Василенка…, 2016
 6. Оправка з розточувальним кулісним механізмом ПВ Босюк, ІБ Гевко, АБ Гупка, ВІ Диня, ІО Хітров… – 2014

 

ЛЕВКОВИЧ Михайло Генадійович

 1. Технологія зміцнення гвинтових робочих органів екструдерів / О.Л. Ляшук, М.Г. Левкович, Т.Б. Пиндус, О.Л. Третьяков .
 2. Дослідження енергосилових параметрів процесу розточування внутрішніх сферичнх поверхонь в заготовках із сталі 45 / М.Левкович, Р.Лотоцький, Б.Капаціла.
 3. Визначення оптимальної структури технологічного процесу обробки сферичних поверхонь / Левкович. М.Г., Пилипець М.І.
 4. Технологія зміцнення оброблених торцевих сферичних поверхонь / М. Левкович, Б. Бригадир.

 

ТЕСЛЯ Володимир Олегович

 1. Розробка способу та бортових засобів запобігання зіткненню автомобілів при виконанні маневру обгону.
 2. Аналіз існуючих систем запобігання зіткнення автомобілів при обгоні і визначення напрямів їх розвитку.
 3. Система запобiгання зiткнення автомобiлiв при виконаннi маневру обгону.
 4. Визначення поточної маси автомобіля в процесі руху.
 5. Визначення доцільності проведення позапланового технічного обслуговування автомобілів за критерієм витрат на паливо в експлуатації.
 6. Аналіз і класифікація засобів вимірювання витрати палива автотракторною технікою в умовах експлуатації.
 7. Спосiб визначення потужностi двигуна автомобiля в експлуатацiї без попереднього проведення його вибiгу.

 

КЛЕНДІЙ Володимир Миколайович

 

 

 

ГУПКА Андрій Богданович

 1. Техніко-економічне обґрунтування вибору способу виготовлення вигнутого профілю на гвинтових спіралях.
 2. Результати експериментальних досліджень процесів виготовлення поличок на гвинтових заготовках.
 3. Дослідження силових параметрів формоутворення гвинтових очисних елементів.

 

Радик Марія Дмитрівна

 1. Схема безвідходного розкрою листового прокату для виготовлення конічних спіралей.
 2. Спосіб виготовлення гвинтових заготовок методом плазмового різання.
 3. Виготовлення шнекових заготовок на основі використання технології лиття у форми із закладними гвинтовими заготовками.
 4. Дослідження процесу захоплення вантажу конічними шнеками.
 5. Схема розкрою листового прокату для виготовлення конічних гвинтових заготовок.
 6. Основні геометричні параметри конічних гвинтових заготовок.
 7. Спосіб виготовлення гвинтових заготовок.
 8. Спосіб виготовлення секційних гвинтових заготовок.
 9. Спосіб виготовлення полімерних шнекових заготовок.
 10. Спосіб виготовлення широкосмугових гвинтових заготовок.
 11. Спосіб виготовлення гвинтових заготовок.
 12. Спосіб виготовлення армованих зубчастих коліс.
 13. Установка для дослідження процесу захоплення сипучих вантажів конічними шнеками.

 

ПИНДУС Тетяна Борисівна

 1. Lyashuk O., Klendiy V., Pyndus T., Sokil M., Marunych O. (2016) Longitudinal – angular oscillation of wheeled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 82, no 2, pp. 82-89 [in English].
 2. Lyashuk O., Navrotska T., Pyndus T. (2016) Research of technological process of screw tools manufacturing and calibrating. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 82, no 2, pp. 90-97 [in English].
 3. Pyndus Yu.I, Yasnii O.P., Fostyk V.B., Pyndus T.B. Prohnozuvannia minimalnoi shvydkosti rostu vtomnykh trishchyn pislia odnorazovykh perevantazhen roztiahom (Prediction of minimal fatigue crack growth rate after a single overload by tension) // Avtomobilnyi transport. – KhNADU, 2014. – No. 35. – P. 41-47.
 4. Modeling of the fatigue crack growth after overload-underload in aluminum alloy D16T / P. Yasniy, Y. Pyndus, V. Fostyk, T. Pyndus // Bulletin of TNTU — Ternopil : TNTU, 2015. — Volume 77. — No 1. — P. 7-14. — (Mechanics and materials science).

 

ГУПКА Василь Васильович

 1. Кодування геометричних параметрів дискових елементів сільськогосподарських агрегатів у задачах еволюційного синтезу конструкцій та технологічних процесів їх виготовлення. // В.Васильків, В.Гупка, І. Казюка.
 2. Аналіз технічних протиріч при проектуванні конструкцій дисків копачів та технологічних процесів їх виготовлення. //В.Васильків, В.Гупка, Д.Радик.
 3. Удосконалення технічного процесу формоутворення зносостійких поверхонь дисків копачів коренезбиральних машин.//В.Васильків, В.Гупка.
 4. Розробка технологічних процесів виготовлення дискових копачів сільськогосподарських машин з використанням методу матричного кодування міжопераційних розмірів. // В.Васильків, В.Гупка, І. Казюка.
 5. Системний підхід у вирішенні задачі підвищення технологічності конструкцій дисків копачів коренезбиральних машин. //В.Васильків, В.Гупка.

 

Сайт у процесі розробки