Наукові проекти

 

Основні наукові розробки школи професора Гевка Богдана Матвійовича

2004 р. Механіко-технологічні основи проектування транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин.

2006 р. Високоефективні технологічні процеси в машинобудуванні на 2000-2005 роки.

2009 р. Розробка і дослідження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в галузі сільськогосподарського машинобудування (2004-2009 рр.).

2010 р. Розробка і дослідження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в галузі сільськогосподарського машинобудування на 2006-2010 рр.

2011 р. Автоматизоване пошукове проектування технологічних інновацій на основі розробки та використання методів уніфікованого синтезу.

2012 р. Розробка і дослідження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в галузі сільськогосподарського машинобудування на 2010-2015 рр.

2013р. Розроблення конструкцій та технологій виготовлення спеціальних різнопрофільних гвинтових робочих органів машин на основі ресурсозберігаючих технологій.

Розробка технічних засобів і ресурсоощадних технологій в землеробстві, рослинництві й тваринництві.

2015 р. Енергоефективні гвинтові робочі органи сільськогосподарських машин з розширеними технологічними можливостями.

Ляшук Олег Леонтійович бере участь у виконанні держбюджетної тематики № ДІ 182-12– “Енергоефективні гвинтові робочі органи сільськогосподарських машин з розширеними технологічними можливостями”. ДІ 236-17 Розробка та комплексне дослідження синтезованих транспортно-технологічних механізмів автоматизованих виробничих систем.

Сайт у процесі розробки